Berkenrode Audit richt zich op het verlenen van auditdiensten, met name voor MKB ondernemers in de regio Haarlem / Amsterdam.