top of page

ONZE DIENSTEN

 • Jaarrekening controle (wettelijk en vrijwillig)

 • Beoordelen van de jaarrekening

 • Subsidiecontrole

 • Overige assurance rapporten

 • Rapporten van feitelijke bevindingen

 • Beoordelen liquiditeitsprognoses, continuïteitsanalyses

 • Beoordelen administratieve organisatie

 • Controles voor accountantskantoren zonder AFM vergunning

 • Advisering Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB)

Jaarrekening controle
Wettelijke controle

Vanaf een bepaalde omvang is een onderneming vanuit de wet controle plichtig. Dit houdt in dat de jaarrekening gecontroleerd dient te worden door een accountantsorganisatie die vanuit de AFM een Wta-vergunning heeft verkregen. De jaarrekening dient gecontroleerd te worden als de (geconsolideerde)  onderneming twee boekjaren achtereen aan minstens twee van de onderstaande drie voorwaarden voldoet:

 • Heeft u meer dan 50 mensen in dienst?

 • Heeft u een omzet van meer dan 12 miljoen euro?

 • Heeft u meer dan 6 miljoen euro balanstotaal?

Soms wordt de controle als lastig gezien, wij begrijpen dat u hier niet altijd op zit te wachten. Toch kan een controle helpen bij uw ambities in de toekomst en geeft het handvatten om verantwoorde besluiten te nemen over de financiële bedrijfsvoering of interne organisatie.

Vrijwillige controle

Veel ondernemers willen al eerder een controle uitvoeren op hun jaarrekening, omdat de eigenaar bijvoorbeeld niet direct betrokken is bij het leiden van de onderneming. Deze controle kan naar derden toe ook meerwaarde opleveren. Denk aan stakeholders, leveranciers, subsidieverstrekkers en kredietverstrekkers.

Wij verzorgen audits voor vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Beoordelingsopdrachten

Dit is een beperkte controleopdracht die net wat minder ver voert dan de wettelijke controle. Het grote verschil is dat je wel de opzet beoordeelt, maar niet de werking van de administratieve organisatie toetst. In sommige branches is het laten uitvoeren van een beoordelingsopdracht verplicht door van toepassing zijnde specifieke regelgeving. (bv notariaat, reisbureaubranche).

Subsidiecontrole

Als (non-profit)organisatie kun je in aanmerking komen voor verschillende subsidies. Wij verzorgen de controles van subsidieverantwoordingen die daarbij horen. Dit kunnen Europese, landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies zijn. Wij hebben ervaring met diverse subsidies en adviseren u graag met de administratieve processen rondom subsidies.

Overige assurance opdrachten

Overige assurance opdrachten bestaan voornamelijk uit het verstrekken van een vorm van zekerheid bij historische of toekomstige informatie. Deze rapporten zijn niet bestemd voor het algemene publiek, maar zijn alleen bestemd voor een beperkt aantal belanghebbenden.

Rapport van feitelijke bevindingen

In een rapport van feitelijke bevindingen rapporteert een accountant de feitelijke bevindingen die volgen uit met de opdrachtgever en/of gebruikers  afgesproken werkzaamheden. Een accountant doet géén uitspraak over de betekenis van deze feitelijke bevindingen voor het geheel (conclusie). In feite geeft hij alleen weer wat hij heeft vastgesteld bij de uitvoering van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en doet vanuit zijn deskundigheid als accountant hierover een uitspraak. Zo kan hij bijvoorbeeld aangeven dat bij acht onderzochte onkostendeclaraties de interne richtlijnen zijn gevolgd. Daarmee doet hij echter geen uitspraak over álle onkostendeclaraties. De beoogde gebruikers zullen zelf moeten bepalen of dit zij dit toereikend vinden waarbij ze ook gebruikmaken van hun eigen kennis en eventuele andere informatie.

bottom of page